znany lekarz
Apteka suplementy
Żywienie

Wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości

Wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości Wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości fot. David Mark pixabay com

Amerykańscy chirurdzy jako pierwsi wprowadzili chirurgiczną metodę leczenia otyłości. Nie jest to jednak metoda odpowiednia dla każdego, kto walczy z nadwagą. Tym bardziej dla osób, chcących wyglądać szczupło. Metoda chirurgiczna może być stosowana u osób z krańcową otyłością, u których zawiodło długotrwałe leczenie dietetyczne i farmakologiczne.

Jakie warunki musi spełnić chory, aby zakwalifikować się do operacji?

Do zabiegu chirurgicznego kwalifikują się osoby:

  • z 70-100% nadwagą (BMI ≥ 35), w wieku 20-60 lat.
  • u których prowadzono leczenie zachowawcze, ale nie przyniosło ono oczekiwanego efektu,
  • którym otyłość zagraża w poważnym stopniu zdrowiu i powoduje liczne powikłania,
  • u których nie stwierdzono zaburzeń hormonalnych.

Operacyjne metody leczenia otyłości

  1. Gastroplastyka – to operacja polegająca na zmniejszeniu pojemności żołądka. Istnieją dwie metody przeprowadzenia gastroplastyki. Pierwsza z nich polega na całkowitym przecięciu żołądka i wytworzeniu jakby zbiorników, które następnie są ze sobą zespolone. W drugiej metodzie dokonuje się przewiązania żołądka niewchłonialną taśmą, na grubej sondzie i wytworzeniu w ten sposób z żołądka dwóch zbiorników. Obie metody powodują, że górna część żołądka może pomieścić zaledwie 60-150 ml pokarmu, co zmusza osobę chorą do znacznego ograniczenia przyjmowanych posiłków. Osoba po operacji już  po niewielkim posiłku ma poczucie sytości. Dodatkowe przewężenie między zbiornikami żołądka zmusza chorego dokładniejszego przeżuwania pokarmu. Gastroplastyka powoduje, że chory znacznie mniej je i z czasem powoli spada na wadze.
  2. Inna metoda leczenia otyłości polega na przecięciu nerwów błędnych, co powoduje osłabienie czynności ruchowych żołądka. W konsekwencji pokarm jest nietrawiony i zalega w żołądku przez długi okres czasu, nawet przez 24 godziny. W tym czasie chory nie odczuwa głodu. Żołądek jest pełny, a chory syty. Ograniczenie spożywania pokarmów przyczynia się do spadku wagi.

Zabiegi chirurgiczne leczenia otyłości muszą mieć uzasadnienie zdrowotne. Nie mają one nic wspólnego z zabiegami plastycznymi. Są to poważne operacje, które obciążone zawsze pewnym ryzykiem. Chory musi mieć świadomość, że sam zabieg to nie wszystko. Musi zmienić na stałe swoje nawyki żywieniowe i prowadzić aktywny styl życia.