znany lekarz
Apteka suplementy
Aktualności

Honda ogłosiła powołanie Striemo Inc., startupu, utworzonego w ramach programu inicjowania nowych działalności Hondy – IGNITION.

Honda ogłosiła powołanie Striemo Inc., startupu, utworzonego w ramach programu inicjowania nowych działalności Hondy – IGNITION. Honda ogłosiła powołanie Striemo Inc., startupu, utworzonego w ramach programu inicjowania nowych działalności Hondy – IGNITION.

Striemo Inc. opracowuje jednoosobowy, trójkołowy, elektryczny środek mikrotransportu, nazwany «Striemo», wyposażony w oryginalny mechanizm wspomagania równowagi. Umożliwia on stabilną jazdę z mniejszym prawdopodobieństwem upadku w całym zakresie prędkości: od tempa powolnego marszu do szybkości jazdy na rowerze. Striemo ma trafić do sprzedaży w Japonii przed końcem tego roku, a w Europie w 2023 r.

Główne cechy Striemo

Striemo umożliwia stabilną jazdę z mniejszym prawdopodobieństwem upadku w pełnym zakresie prędkości, od tempa powolnego marszu do szybkości jazdy na rowerze, dzięki konstrukcji ułatwiającej użytkownikowi samoistne utrzymywanie równowagi. Unikatowe rozwiązanie powstało dzięki precyzyjnym obliczeniom projektowym, ustalającym położenie środka ciężkości z dokładnością do jednej dziesiątej milimetra oraz dzięki oryginalnemu mechanizmowi wspomagania balansu, opracowanemu dla Striemo.

  • Komentarz Yotaro Mori, współzałożyciela i dyrektora generalnego Striemo Inc.

„Jednym z czynników, dających radość z przemieszczania, się jest odkrywanie i utrzymywanie kontaktów. Stworzyłem Striemo, chcąc dać możliwości doświadczenia takiego przeżycia większej liczbie osób. Miałem też ambicję opracowania takiego środka transportu, który pozwoli każdemu odbywać spontaniczne wycieczki, równie łatwo jak zakładamy buty przed wyjściem na zewnątrz. Striemo to nowy środek transportu, opracowany przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu "human studies", którą zdobyłem dzięki moim doświadczeniom w pracach nad rozwojem motocykli w firmie Honda. Moim celem jest sprawienie, by Striemo stało się jednym z najczęściej używanych na świecie produktów, ułatwiających poruszanie się w codziennym życiu oraz stworzenie lepszego świata, w którym każdy będzie mógł cieszyć się swobodą mobilności.

  • Komentarz Shinji Aoyamy, głównego jurora programu IGNITION, starszego dyrektora zarządzającego Honda Motor Co., Ltd.

"Honda ma wielu współpracowników, którzy uwielbiają wyzwania. Pan Mori jest właśnie jedną z tych osób, których pasją jest pomaganie ludziom i wnoszenie wkładu w życie społeczne tak szybko, jak to tylko możliwe. Honda, poprzez program IGNITION, będzie wspierać pana Mori w realizacji jego pasji oraz w podjęciu nowego wyzwania, jakim jest założenie własnej firmy. Honda będzie nadal rozwijać inicjatywy na polu otwartych innowacji i wnosić świeży powiew do rozwoju naszej działalności.”

  • Inicjatywy Hondy w zakresie otwartych innowacji

Od początku istnienia Honda ceniła oryginalne technologie i pomysły oraz na wiele sposobów promowała otwarte innowacje, aby wykorzystać te technologie oraz pomysły do rozwiązywania publicznych problemów i tworzyć nowe wartości dla swoich klientów, a także całego społeczeństwa.

  • Otwarty program innowacji Honda Xcelerator*1

Honda Xcelerator to otwarty program innowacyjny, którego celem jest ułatwienie współpracy między startupami a Hondą. Program jest prowadzony przez spółkę Honda Innovations Inc., która ma siedzibę w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych. W ramach tego przedsięwzięcia Honda współpracuje z wieloma wdrażającymi zaawansowane technologie podmiotami na całym świecie. Honda stara się tworzyć nową wartość i przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych, wykorzystując wiedzę i spostrzeżenia płynące z zewnątrz oraz współdziałając z innymi firmami i instytucjami.

  • O IGNITION – programie tworzenia nowych podmiotów biznesowych

IGNITION to program tworzenia nowych podmiotów biznesowych Hondy, który nadaje kształt oryginalnym rozwiązaniom technicznym, pomysłom i projektom współpracowników Hondy oraz przyczynia się do kreowania nowych wartości się i rozwiązywania problemów społecznych. Program został uruchomiony w 2017 r. W roku 2020 wprowadzono do niego możliwość zakładania nowych przedsiębiorstw, aby jak najwcześniej realizować pomysły w praktyce. W 2021 r., jako pierwsze przedsięwzięcie biznesowe wywodzące się z IGNITION, powstała firma Ashirase, Inc.*2.

Główne cechy IGNITION

  • Do składania wniosków kwalifikują się wszyscy pełnoetatowi pracownicy podmiotów Hondy w Japonii, niezależnie od długości zatrudnienia i działu, w którym pracują.
  • Pomysły, które pomyślnie przejdą proces oceny końcowej, są komercjalizowane w ramach firmy lub poprzez powoływane startupy.
  • Zasadniczo decyzja o komercjalizacji jest podejmowana w ciągu 6 miesięcy, podczas których jest powoływany zespół zadaniowy, składający się z wewnętrznych specjalistów, którzy mają wspierać każdego z wnioskodawców.
  • Firma inwestorska zapewnia doradztwo i wsparcie każdemu wnioskodawcy w trakcie całego procesu oceny.
  • Aby zapewnić niezależności startupu, udział kapitału wniesionego przez Hondę został ograniczony do 20%.

 

*1 Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu Honda Xcelereator, odwiedź: https://xcelerator.hondainnovations.com (w jęz. angielskim).

*2 Ashirase, Inc. jest twórcą systemu nawigacji «Ashirase», montowanego na butach, który pomoże przemieszczać się osobom niedowidzącym. Firma dąży do rozpoczęcia sprzedaży systemu «Ashirase» przed zamknięciem roku obrotowego, kończącego się 31 marca 2023 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.ashirase.com/ (w jęz. japońskim).