znany lekarz
Apteka suplementy
Anatomia człowieka

Układ moczowy

Układ moczowy Układ moczowy fot. © krishnacreations - Fotoliacom

Do układu moczowego należą: nerki oraz narządy odprowadzające takie jak: kielichy nerkowe, miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa.

Układ moczowy bierze udział w utrzymaniu w organizmie homeostazy poprzez regulację składu płynów ustrojowych.

Nerki oczyszczają krew ze zbędnych produktów przemiany materii takich jak: mocznik, kwas moczowy, kreatynina, jednocześnie odzyskują z moczu pierwotną wodę i sole mineralne. Nerka jest narządem parzystym, umieszczonym na poziomie 12 kręgu piersiowego i 2 kręgu lędźwiowego. Do wnęki nerki wchodzą tętnica i nerwy, a wychodzą żyła, moczowód,  naczynia chłonne. W nerce mieści się ponad milion nefronów, tam następuje  oczyszczanie krwi i wytwarzanie moczu. Nefron składa się z ciałka nerkowego i kanalika nerkowego. Zadaniem ciałka nerkowego jest wychwytywanie z krwi produktów przemiany materii.

Kanalik moczowy odprowadza mocz z ciałka nerkowego do miedniczki nerkowej, która nie uczestniczy w oczyszczaniu krwi, zajmuje się odprowadzaniem moczu do przewodów moczowych.

Moczowód jest rozciągliwym przewodem o długości ok. 30 cm i średnicy do ok. 0,8 cm., łączącym miedniczkę nerkową z pęcherzem. Jest zbudowany z mięsni gładkich, które kurcząc się, powodują przepływ moczu.

Pęcherz to kulisty zbiornik moczu o pojemności od 0,3 do 0,6 l, którego ściana zbudowana jest z błony zewnętrznej, błony mięśniowej i błony śluzowej. Pęcherz jest narządem elastycznym, mogącym przez cały czas zmieniać swoje rozmiary i mogący magazynować duże ilości moczu przez krótki czas. Cewka moczowa  to przewód o długości u kobiet 2-4 cm, a u mężczyzn 15-20 cm i średnicy ok. 5 mm, za pomocą którego mocz usuwany jest z organizmu. Oddawanie moczu kontrolujemy dzięki mięśniowi, zwanemu zwieraczem, zamykającemu ujście cewki moczowej. Układ moczowy pełni bardzo ważną funkcję życiowa organizmu, dlatego tak ważne jest, aby był w pełni sprawny.