znany lekarz
Apteka suplementy
Anatomia człowieka

Układ chłonny

Układ chłonny Układ chłonny fot. @ Eraxion - Depositphotos

UKŁAD CHŁONNY nazywany jest również limfatycznym. Ściśle współpracuje on z układem krążenia. Składa się z naczyń chłonnych, węzłów chłonnych, grasicy i śledziony. Naczynia chłonne znajdują się w przestrzeniach międzykomórkowych. Wypełnia je chłonka – bezbarwny płyn, o właściwościach podobnych do osocza. Chłonka zbiera z tkanek produkty przemiany tkankowej, bakterie, komórki nowotworowe i inne cząstki i odprowadza do węzłów chłonnych, położonych w sąsiedztwie narządów lub naczyń krwionośnych. Węzły  chłonne przefiltrowywują chłonkę i oczyszczają ją z bakterii, pyłków, komórek nowotworowych, toksyn itd. i niszczą je, wytwarzając w tym celu białe ciałka krwi – limfocyty.

GRASICA pełni bardzo ważną rolę jako część układu odpornościowego organizmu, rośnie szybko w początkowym okresie życia, natomiast w czasie pokwitania stopniowo zanika. Znajduje się w dalszym odcinku szyi i górnym odcinku śródpiersia.

ŚLEDZIONA – umiejscowiona jest pod przeponą, z lewej strony pod żebrami. Otoczona jest błoną surowiczą i włóknistą, tworząc tzw. torebkę. Śledziona wytwarza limfocyty, wychwytuje i niszczy zmienione erytrocyty oraz wytwarza ciała odpornościowe.