znany lekarz
Apteka suplementy
Wywiady

Bronisława Irena Kochowska

Bronisława Irena Kochowska Bronisława Irena Kochowska

Pani Bronisława Irena Kochowska – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Furmanach. Aktywnie działa w środowisku szkolnym na rzecz zdrowia dzieci i ekologii. Lider Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Mieliśmy okazję gościć państwa szkołę na warsztatach zdrowego żywienia. Z wielką przyjemnością odnotowaliśmy ogromne zaangażowanie dzieci jak również spory zasób wiedzy dotyczącej profilaktyki prozdrowotnej. Jak udało się państwu zaszczepić u dzieci tak duże zainteresowanie problematyką?

Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych, jak wiadomo, jest procesem długotrwałym, wymagającym systematycznej, wielokierunkowej edukacji oraz promowania zasad zdrowego stylu życia. Ten proces zaczyna się we wczesnym okresie życia dziecka. Już w przedszkolu poprzez stwarzanie określonych sytuacji wychowawczych nauczyciel wpływa na ukształtowanie jego postaw prozdrowotnych, na jego wiedzę o zdrowym odżywianiu. W naszej szkole na każdym etapie edukacji kształtujemy u dzieci postawy w zakresie kultury zdrowotnej i zdrowego odżywiania. Dzięki systematycznej i zaplanowanej pracy udało się nam zaszczepić u dzieci duże zainteresowanie tą problematyką. Organizujemy zajęcia o tematyce zdrowego odżywiania, apele, konkursy, spotkania z lekarzami, pielęgniarkami, konsultacje medyczne ze specjalistami, warsztaty kulinarne, imprezy środowiskowe połączone z promocją i degustacją zdrowej, ekologicznej żywności, przedstawienia teatralne o tematyce zdrowotnej i promującej zdrową żywność. Jakie jest zaangażowanie rodziców w realizację programów prozdrowotnych? Czy pani zdaniem programy tego typu powinny w większym stopniu angażować właśnie rodziców? Jeżeli tak, jak to realizować?

W naszej placówce oświatowej rodzice są zaangażowani w realizację programów pro-zdrowotnych. Uważam, że programy tego typu powinny jednak w większym stopniu angażować rodziców. Jak to realizować? Według mnie, poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, wykładów prowadzonych przez specjalistów dla rodziców.

Jesteście niedużą jednostką edukacyjną, jednak niezwykle aktywną. Proszę nam powiedzieć, jakie programy realizujecie obecnie?

Obecnie realizujemy programy :

  • szklanka mleka
  • owoce w szkole
  • nie pal przy mnie proszę
  • śniadanie daje moc

Czy uważa pani, że możliwa jest współpraca międzyszkolna w obszarze promowania zdrowej żywności i zdrowego stylu życia? Jak pani widziałaby taką współpracę?

Uważam, że możliwa jest taka współpraca. Zależy jednak ona od wielu czynników. Według mnie można organizować międzyszkolne turnieje o zdrowiu, konkursy promujące zdrową żywność i potrawy wykonane z ekologicznych produktów, międzyszkolne warsztaty zdrowego żywienia, międzyszkolne konferencje dla rodziców na temat zdrowego odżywiania.

Jak zachęcić dzieci do aktywnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego, fizycznego rodziców przekonać do tego, aby nie zwalniali dzieci z tego ważnego przedmiotu?

Sądzę, że jeżeli rodzice będą świadomi konsekwencji braku aktywności ruchowej swoich dzieci to nie będą ich zwalniali z lekcji wychowania fizycznego. Dzieci również muszą wiedzieć, jakie są następstwa nie uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego i braku aktywności fizycznej. Myślę, że dużą rolę odgrywają tu szkolenia dla rodziców prowadzone przez lekarzy, dietetyków, ludzi nauki, a dla dzieci spotkania ze sportowcami, lekarzami.

Jak pomagać dzieciom z nadwagą i otyłością w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym. Wiadomo, że przyczyn otyłości są różne, poczynając od złych nawyków żywieniowych, wyniesionych z domu jak również z przyczyn zdrowotnych. Często rówieśnicy bywają bezwzględni. Jak uczyć dzieci empatii i chęci niesienia pomocy innym?

Konieczna jest edukacja skierowana zarówno do dzieci jak i rodziców. To fakt, że rówieśnicy bywają bezwzględni. Aby wyeliminować tego typu zjawiska należy organizować przeróżne działania skierowane do dzieci i rodziców, ukazujące przede wszystkim przyczyny nadwagi i otyłości. Działania te powinny być systematyczne i prowadzone we współpracy z lekarzami, specjalistami ds. żywienia, ludźmi nauki. Uważam, że tylko systematyczne działania zaowocują tym, że dzieci staną się życzliwe wobec siebie.

Czy rok 2014 r. będzie obfitowało również w działania prozdrowotne i proekologiczne? Jakie macie plany, może jakieś marzenia w nowym roku?

Rok 2014 w naszej szkole będzie obfitował w działania pro-zdrowotne i proekologiczne. Mamy ambitne plany związane z promowaniem zdrowego odżywiania się i promowaniem aktywności fizycznej. Ubiegamy się o certyfikat krajowy z promocji zdrowia, więc przed nami wiele pracy. A plany i marzenia? Oczywiście, że mamy i będziemy konsekwentnie dążyć do ich realizacji. Czy uda się je zrealizować ? Czas pokaże.

Dziękujemy za rozmowę.