znany lekarz
Apteka suplementy
Badania biochemiczne krwi

Miedź

Prawodłowe stężenie miedzi we krwi wynosi 12,6-25,2 μmol/l (80-160 μg%).

Zmiejszone stężenie miedzi może być wynikiem:

niewystarczającej podaży miedzi z pokarmem

wadliwym wchłanianiem miedzi z przewodu pokarmowego

utrata miedzi z moczem

zwiększonym zapotrzebowaniem na miedź

upośledzeniem biosyntezy ceruloplazminy, która jest związana z miedzią.