znany lekarz
Apteka suplementy
Badania biochemiczne krwi

Kreatyna

KREATYNA wytwarzana jest w wątrobie i służy do biosyntezy fosfokreatyny.

Prwaidłowe stężenie kreatyny we krwi wynosi: 15-53 μmol/l (0,2-0,7 mg%) i jest wyższe u kobiet i dzieci, a niższe u mężczyzn.

Podwyższona wartość kreatyny we krwi świadczy o:

  • pierwotnym uszkodzeniu mięsni szkieletowych (np. dystrofia mięśniowa).

Obniżona wartość stężenia kreatyny we krwi świadczy o:

  • wtórnym uszkodzeniu mięśni szkieletowych (pourazowa martwica mięśni, uszkodzenie mięśni z powodu zapalenia, w wyniku choroby Cushinga).