znany lekarz
Apteka suplementy
Badania biochemiczne krwi

Fibrynogen

Fibrynogen Fibrynogen fot. pixabay

Fibrynogen

200-500 mg/dl (2-5 g/l)

Fibrynogen jest to białko produkowane w wątrobie, które uczestniczy w procesie tworzenia skrzepu. Określany jest też jako I czynnik krzepnięcia krwi.

Podwyższona wartość fibrynogenu:

- stany zapalne,

- nowotwory (ziarnica złośliwa, białaczki rak oskrzela),

- zaspół nerczycowy,

- kolagenozy,

- w trakcie ciąży jako normalny objaw.

Obniżona wartość fibrynogenu:

- ciężkie choroby miąższu watroby,

- wstrząs, ciężka posocznica, nowotwory, marskość wątroby, hemoliza,

- wrodzony niedobór fibrynogenu,

- zespół rozsianego krzepnięcia wewnatrznaczyniowego.