znany lekarz
Apteka suplementy
Badania biochemiczne krwi

KINAZA KREATYNOWA -CK

KINAZA KREATYNOWA – CK (KREATYNOFOSFOKINAZA, CPK)

Enzym CK wystepuje w mięśniu sercowym, mózgu, mięśniach szkieletowych. Podwyższona wartość enzymu w surowicy krwi świadczy o martwicy komórkowej.

Prwaidłowa aktywnośc enzymu CK: 70-700 μmol/l (24-195 IU/l).

Podwyższona aktywność CK występuje:

  • choroby mięśnia sercowego jak zawał, zapalenie sercatoksyczne lub pourazowe uszkodzenie kardiomiocytów (izozym CK-MB wynosi powyżej 6% ogólnej aktywności tj. ≥ 5 μg/l.
  • choroby mięśni szkieletowych (izozym CK-MM powyżej 6% ogólnej aktywności CK),
  • choroby ośrodkowego układu nerwowego (wylew domózgowy, epilepsja, zapalenie, zmiany nowotworowe),
  • inne choroby (zator płucny, niedoczynność tarczycy i inne)