znany lekarz
Apteka suplementy
Badania biochemiczne krwi

Markery nowotworowe

Do najczęściej oznaczanych markerów nowotworowych zaliczamy:

  • białko CA 125 – podwyższona ilość tego antygenu świadczy o raku jajnika, trzonu macicy, sutka, płuca, przełyku, żołądka, wątroby i trzustki, ale również w endometriozie, stanach zapalnych wątroby i narządów miednicy, prawidłowe stężenie we krwi powinno być mniejsze niż 33 U/ml
  • białko CA 15.3 – antygen raka jajnika, sutka, jelita grubego, żołądka, wątroby, płuca, gruczołu krokowego, prawidłowe stężenie we krwi powinno być mniejsze niż 25 U/ml
  • białko CA 19.9 – podwyższona ilość tego białka występuje w raku trzustki, dróg żółciowych, jelita grubego, przełyku, wątroby, prawidłowe stężenie we krwi powinno być mniejsze niż 35 U/ml
  • antygen gruczołu krokowego PSA – prawidłowe stężenie we krwi u mężczyzn nie przekracza 6 ng/ml/. Wyższe stężenie może świadczyć o raku gruczołu krokowego, ale również stanie zapalnym lub przeroście tego gruczołu.
  • antygen rakowo-płodowy CEA – stężenie tego białka jest mniejsze niż 5µg/l, stężenie powyżej 40 µg/l może świadczyć o nowotworze wątroby, trzustki i jelit, rzadziej świadczy o raku oskrzeli, gruczołu krokowego i pęcherza moczowego.
  • gonadotropina kosmówkowa HCG – prawidłowe stężenie tego hormonu nie powinno przekraczać 5 IU/l. Wzrost stężenia HCG stwierdza się w takich nowotworach jak: nabłoniak kosmówkowy, zaśniad groniasty, rak płuc, trzustki, pęcherza moczowego i jąder. Wzrost stężenia HCG może również świadczyć o ciąży.
  • fragment 19-Cyfra 21.1 – marker raka płuca