znany lekarz
Apteka suplementy
Badania biochemiczne krwi

Kreatynina

KREATYNINA jest produktem przemiany mięśniowej, wydalanym przez nerki. Prawidłowe stężenie kreatyniny w surowicy krwi wynosi 53-14 μmol/l (0,6-1,3 mg%). Dobowe wydalanie kreatyniny z moczem u mężczyzn wynosi: 7-18 mmol/d (800-2000 mg/d) lub 124-230 μmol/kg. U kobiet wartości te są nieco niższe. Wzrost kreatyniny we krwi świadczy o ostrej lub przewlekłej niewydolności nerek.