znany lekarz
Apteka suplementy
Pierwsza pomoc

Zatrucia

W ostrych zatruciach do najważniejszych zabiegów ratowniczych należy zaliczyć takie, które mają utrzymać podstawowe czynności życiowe: oddychanie i krążenie.

W przypadku zatrucia drogą doustną, należy szybko usunąć nie wchłoniętą truciznę poprzez wywołanie wymiotów, jest to jednak mniej skuteczny sposób niż fachowo wykonane płukanie żołądka. Odruch wymiotny można najprościej wywołać poprzez podrażnienie tylnej ściany gardła np. palcem, albo poprzez podanie do wypicia ciepłego stężonego roztworu soli kuchennej. Oba sposoby należy powtarzać zamiennie –wielokrotnie, aż do uzyskania przejrzystej treści.

Niestety tego typu zabiegów nie wolno stosować u chorych nieprzytomnych lub podczas zatrucia substancjami żrącymi i łatwopieniącymi.