znany lekarz
Apteka suplementy
Pierwsza pomoc

Omdlenie - pierwsza pomoc

Omdlenie - pierwsza pomoc Omdlenie - pierwsza pomoc fot. Leah-Anne Thompson

Omdlenie jest to krótkotrwała utrata przytomności, spowodowana niedostatecznym dopływem krwi do mózgu, nagłym jej odpływem lub słabym jej utlenieniem. Omdlenie bywa poprzedzone ogólnym osłabieniem lub zawrotami głowy, ale z reguły występuje niespodziewanie dla poszkodowanego. Podczas zetknięcia z chorym podejrzewanym o omdlenie należy najpierw ocenić czy dana osoba oddycha czy też nie. Jeżeli oddycha, to należy ją ocudzić stosując następujące zasady:

  • wynieść poszkodowanego z pomieszczenia i zapewnić mu dopływ świeżego powietrza,
  • ułożyć chorego w pozycji umożliwiającej położenie głowy niżej niż nóg i tułowia,
  • rozluźnić uwierającą garderobę.

Zazwyczaj w/w zabiegi są wystarczające do odzyskania przytomności, ale gdy okażą się niewystarczające wówczas należy podjąć dalsze czynności ratownicze:

  • ręczne nacieranie twarzy np. zimną wodą,
  • „chłostanie” twarzy (ręcznikiem, albo chusteczką),
  • spryskiwanie twarzy zimną wodą,
  • podawanie do wąchania waty lub szmatki skropionej amoniakiem (nie dotykając skóry i błon śluzowych).Po odzyskaniu przytomności należy podać poszkodowanemu ciepłą kawę, albo herbatę, a potem od 20 do 30 kropli nasercowych, pozostawiając równocześnie chorego w miejscu, w którym omdlał w pozycji leżącej.

Ważne jest też, aby w okresie nieprzytomności nie podawać choremu żadnych płynów, ani leków doustnie, gdyż można spowodować zachłyśnięcie. Jeżeli osoba nieprzytomna nie oddycha, należy zastosować sztuczne oddychanie, a po przywróceniu oddechu własnego, ułożyć chorego na boku w pozycji zapobiegającej uduszeniu.