znany lekarz
Apteka suplementy
Zdrowie

Sport, turystyka i rekreacja

Sport – jest formą aktywności człowieka, której celem jest doskonalenie wszystkich sił psychofizycznych. Sport może być uprawiany zarówno indywidualnie jak i zbiorowo (według umownych reguł). Można wyznaczyć dwa rodzaje sportu: sport wyczynowy, jest to forma działalności człowieka, podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych. Sport profesjonalny to rodzaj sportu wyczynowego uprawianego w celach zarobkowych.