znany lekarz
Apteka suplementy
Leczenie

Akupresura

Akupresura Akupresura fot. © by Paul Prescott - Depositphotos

AKUPRESURA

 

Pobudzenie punktów masażem celowym jest najstarszą i najpowszechniejszą w świecie metodą leczenia. Rozwinięcie tej metody leczenia jest całkowtą zasługą Chińczyków. Już przed kilkoma tysiącami lat odkryli oni, że poprzez pewne punkty na powierzchni ciała można usunąć lub złagodzić niektóre zaburzenia czynności wewnątrz organizmu. Istnieją różne możliwości oddziaływania na te punkty. Najstarszym i najprostszym sposobem jest celowany masaż tych punktów, tzw. akupresura. Jeżeli w punkty te wkłuje się igłę, to tę metodę leczenia nazywa się akupunkturą. Punkty te można pobudzić za pomocą ciepła, ultradźwięków, promieni laserowych, strumieni wody w czasie masażu podwodnego itp.

Liczne uniwersytety wprowadziły obecnie nauczanie akupunktury i akupresury (np. uniwersytety niemieckie).

Akupresura jest metodą łatwą do nauczenia się i może być wszędzie zastosowana, nie powoduje objawów ubocznych (objawy uboczne są często następstwem zażywania różnych tabletek).

Człowiek świadomy swego stanu zdrowia szybko pozna wartość leczenia za pomocą akupresury, polegającej na:

  • łagodzeniu zaburzeń czynnościowych różnych narządów i dokuczliwych dolegliwości,
  • ustąpieniu bólu po uprzednim ustaleniu dokładnego rozpoznania,
  • mozliwości wdrożenia postępowania zapobiegawczego w celu zapobieżenia nawrotom choroby,

Wspomaga prowadzone i kontrolowane przez lekarza postępowania lecznicze poprzez:

  • zwiększeniue wydolności ogólnoustrojowej,
  • zastosowanie w nagłych wypadkach jako pierwszej pomocy.

W książce „Historia chińskiej akupunktury i moksybustii” (moksybustia - ogrzewanie punktów akupunktury) czytamy, że akupresura punktów usznych lub punktów położonych na innych częściach ciała powoduje złagodzenie bólów.

Pamiętać trzeba, że bóle są przede wszystkim sygnałami alarmowymi organizmu.

Akupresura ma również zastosowanie w zaburzeniach czynnościowych i psychicznych. Metodę tę wolno zastosować dopiero po ustaleniu, nie budzącego wątpliwości, rozpoznania.  Zastosowanie akupresury, już po upływie stosunkowo krótkiego czasu wykonywania zabiegów, może poprawić stan zdrowia, co w niektórych przypadkach, wpłynie na  zmniejszenie ilości przyjmowanych leków, oczywiście po konsultacji z lekarzem. Dużo się obecnie mówi o toksyczności i niebezpieczeństwie wynikającym ze stosowania leków. Dotyczy to również leków o silnym działaniu ubocznym, które są często przepisywane przez lekarzy, nie zawsze po rozważeniu wszystkich wskazań i przeciwwskazań. W licznych przypadkach akupresura umożliwia zmniejszenie liczby przyjmowanych leków, często możliwe jest nawet całkowite ich odstawienie.

Znaczenie akupresury polega nie tylko na łagodzeniu bólów i dolegliwości, ale również na mozliwości zapobiegania chorobom. W tym należy upatrywać wielką wartość tej metody z punktu widzenia polityki zdrowotnej.

We wspomnianym już chińskim podręczniku stwierdzono: „Kliniczne doświadczenia dowiodły, że akupresura odpowiednich punktów może chronić przed niektórymi chorobami” Akupresura zajmuje również ważne miejsce w medycynie zapobiegawczej, jako skuteczny i tani sposób postępowania.

 Wiele setek lat przed rozwojem znanej obecnie techniki pobudzania punktów akupunktury, Chińczycy raczej przypadkowo zwrócili uwagę, że ból lub przebieg choroby łagodnieje po ucisku lub skaleczeniu określonych okolic powierzchni skóry. W wyniku odkrycia faktu, że masaż lub opukiwanie określonych punktów wywierają wpływ leczniczy, Chińczycy zwalczali choroby, reagujące na te zabiegi. Na tej podstawie stopniowo rozszerza się system punktów akupunktury. Do opukiwania lub masowania służyły odpowiednie kamienie, po chińsku określane zehn-shi (kamienna igła), z których później rozwinęła się igła do akupunktury.

Pierwsze na piśmie utrwalone ryciny, dotyczące akupresury zawarte są w książce medycznej, wydanej w okresie panowania dynastii Tsir. Akupresura już wówczas była stosowana w nagłych wypadkach, szczególnie w niewydolności krążenia i w stanach śpiączkowych. Od tego czasu akupresura stosowana jest w chińskich domach jako podstawowa metoda udzielania pierwszej pomocy.

Dla przeprowadzającego akupresurę najważniejsze jest odnalezienie właściwych punktów. Im dokładniej masowany jest właściwy punkt, tym silniejszy jest skutek wywierany przez zabieg. W celu uzyskania optymalnych warunków akupresury należy zawsze zastosować równocześnie trzy metody odszukiwania właściwego punku.

PIERWSZA METODA

Należy odszukać punkt lub punkty na własnym ciele. W celu odszukania punktów na uchu  należy posłużyć się lustrem lub poprosić kogoś, aby zdjęcie ucha w książce przyłożyć blisko ucha leczonego i wówczas należy w myślach przenieść punkt ze zdjęcia fotograficznego, zamieszczonego w książce na własne ucho (identyfikacja wzrokowa).

DRUGA METODA

Należy uważnie przeczytać „akupresurę ciała” i „akupresurę ucha”, w których opisano dokładne umiejscowienie poszukiwanych punktów. Zgodnie z opisem, kładzie się poprzecznie odpowiednią liczbę palców obok podanego punktu odniesienia i odnajduje następnie odpowiednie punkty akupresury.

TRZECIA METODA

Aby odnaleźć miejsce akupresury, należy wykorzystać fakt, że każdy wchodzący w grę punkt jest bardziej wrażliwy na ucisk niż jego bezpośrednie otoczenia. Ucisk palcem lub pręcikiem do akupresury odczuwany jest wyraźniej we właściwym punkcie akupresury, niż w jego otoczeniu (identyfikacja za pomocą wrażliwości uciskowej).

 

W Chinach ustalono jednoznacznie kierunek wszystkich punktów poddawanych akupresurze ze względu na stwierdzony fakt, że punkty te leżą na ściśle ukierunkowanych liniach energetycznych, nazwanych południkami. Chińczycy podkreślają, że bezsensowne jest przeprowadzanie akupresury w niewłaściwym kierunku. Nacisk na punkt poddawany akupresurze musi być równomierny. W zależności od rodzaju choroby i wieku chorego można go odpowiednio stopniować. Czas trwania akupresury można wydłużyć w celu wzmocnienia jej działania. Częstotliwość wykonywania zabiegów zależy od rodzaju i cieżkości choroby. Korzystne jest wykonywanie akupresury ucha jednego dnia, a akupresury ciała następnego dnia. Podczas akupresury ciała z zasady masuje się obie strony ciała.