znany lekarz
Apteka suplementy
Badanie moczu

Zabarwienie moczu

Zabarwienie moczu u zdrowego człowieka waha się od prawie bezbarwnego do ciemnożółtego. Zmiana kolor moczu wiąże się ze stanami chorobowymi, ale również z zażywanymi lekami lub spożytym posiłkiem. Kolor mleczno-biały moczu może świadczyć o następujących czynnikach: leukocyturii, obecności fosforanów i ciał tuszczowych w moczu, obecności nasienia i bakterii. Zabarwienie zielononiebieskie może świadczyć o zakażeniu pałeczką ropy błękitnej, obecności bilirubiny, witaminy B16. Zabarwienie różowo-czerowonawe z odcieniem fioletowym świadczyć może o obecności moczanów, leków (np. rifampicyna, antypiryna, fenytoina), drobnoustrojów, barwników pochodzących z buraków, papryki i czarnych jagód oraz erytrocytów, hemoglobiny i mioglobiny. Kolor czerwonawobrunatne wywołują erytrocyty, hemoglobina, methemoglobina, mioglobina, bawrniki żółciowe